Πριν συμπληρώσετε την αίτηση βεβαιωθείτε ότι θα έχετε τα παρακάτω έγγραφα με πρόσφατες ημερομηνίες σε μορφή pdf.

Έναρξη ΑΑΔΕ, ΓΕΜΗ (για εταιρίες), ταυτότητα δυο όψεις και έναν λογαριασμό ενέργειας ή σταθερού τηλεφώνου της επιχείρησης.

Αν είστε ήδη πελάτης μας με POS τα παραπάνω έγγραφα δεν θα σας ζητηθούν.

Μετά που θα παραλάβουμε τα παραπάνω θα σας καλέσουμε απο το 8011010857 ή το 6936915401 για αναλυτικότερη ενημέρωση.

IBAN Jurney